//////

Zabytkowa architektura

Jeśli przechadzamy się ulicami naszego miasta, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób jest reprezentowana architektura zabytkowa. Często, nawet, jeśli mieszkamy w jednym miejscu przez wiele lat, od urodzenia, jego architektura jest dla nas obca, a przecież jest to bardzo interesujący temat. Zabytkowa architektura nie zawsze wiąże się z polskimi dziejami. W końcu wiele naszych dzisiejszych terenów należało do innych narodów, chociażby do Niemców. Wiele śladów obecności innych narodów kryje właśnie architektura i na pewno warto się jej bliżej przyjrzeć i odkryć zapomniane już tajemnice i wskazówki, które opowiadają historię miast sprzed kilku stuleci, jest to na pewno fascynujące zajęcie, a poza tym pozwala na świetne zapoznanie się z miastem, w którym mieszkamy lub przebywamy czasowo. Dlatego też architektura jest bardzo ważna. Jako dzieci bawimy się na jakichś murach czy w ruinach i nie zdajemy sobie sprawę z tego, jaką ważną funkcję pełniły te budowle wieki temu. Taka silna architektura, która broniła miasto przed wrogiem, w dzisiejszych czasach często jest zaniedbana i skazana na śmierć, właśnie poprzez takie nieodpowiedzialne zachowanie, okazuje się, że architektura zabytkowa często pełni rolę placu zabaw, a przecież nie powinno tak być. Jeśli takie niepokojące sygnały zauważymy, warto zgłosić się do odpowiedniego urzędu i postarać się, żeby architektura została uratowana. Jeśli my nie zareagujemy, możemy jedynie patrzeć jak piękna architektura niszczeje i nikt się o nią nie troszczy.

Leave a Reply