//////

Mosty jako konstrukcje budowlane

Myśląc o budownictwie mamy zazwyczaj na myśli obiekty znajdujące się w całości na stałym lądzie. Rzadko w tej sytuacji przychodzą nam do głowy mosty. A zupełnie niesłusznie. Według definicji bowiem most jest rodzajem przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja umożliwia pokonanie przeszkody wodnej. Do takich przeszkód zaliczyć możemy rzeki, jeziora, cieśniny morskie czy zatoki. Według tej definicji najprostszym mostem może być kładka zrobiona z jednej deski przerzuconej pomiędzy brzegami niezbyt szerokiej rzeczki. Jeśli już mówimy o materiałach budowlanych do konstrukcji mostów można używać kamienia, cegły, drewna, stali lub żeliwa, a także żelbetonu. Mosty możemy dzielić również ze względu na rodzaj drobi prowadzonej po nich. W takim wypadku wyróżniamy mosty kolejowe, drogowe, wodne (zwane też akweduktami) oraz kładki piesze. Do najbardziej znanych konstrukcji tego typu możemy zaliczyć Rzymskie akwedukty powstałe jeszcze w czasach Imperium Romanum, a z bardziej współczesnych Most Golden Gate w San Francisco czy Londyński Tower Bridge.

Leave a Reply