//////

Kłamstwo ma krótkie nogi

Studiując niektóre kierunki można stosować się do zasady trzech „Z”. Jak mówią studenci: zakuć, zdać, zapomnieć. Niestety takie kierunki jak prawo lub kierunki filologiczne wykluczają taki model nauki. Próba stosowania go na jednym z wymienionych kierunków jest jak budowa domu z kart. Treści przyswojone na przedmiocie z pierwszego roku są niezbędne i w ciągłym użyciu aż do końca nauki. Jeżeli leniwy student podejdzie na luzie do egzaminu i tylko zdawkowo opanuje temat, prędzej czy później i tak będzie go musiał nadrobić. Zasady gramatyki nie zmieniają się i jeśli studiuje się z zamiarem przyswojenia sobie wiedzy, a nie jedynie dla uzyskania „papierka”, rzetelne przykładanie się do nauki jest sprawą konieczną. Takie kompleksowe podejście ma również wymiar mobilizujący. Skoro i tak będę się musiał tego nauczyć lepiej robić to na bieżąco niż później przerabiać skumulowany materiał. Jak widać wybór kierunku studiów ma znaczenie nie tylko przy wyborze swojego przyszłego zawodu, ale także ilości materiału do opanowania i tego do jakiego stopnia będzie można oszukiwać podczas egzaminów. Jak pokazuje omówiony przeze mnie przykład na niektórych kierunkach takie oszustwa nie popłacają.

Leave a Reply