//////

Jakie korzyści z małej elektrowni wiatrowej

Budując dom jednorodzinny albo tez kupując już gotowy obiekt na rynku wtórnym, na pewno będziemy rozważać różne opcje związane z ogrzewaniem domu. Jedna z możliwych opcji do zastosowania w polskich warunkach pogodowych jest postawienie przy domu tak zwanej przydomowej elektrowni wiatrowej. Jest to rozwiązanie na pewno ekologiczne, bowiem nie ma to żadnej kolizji ze środowiskiem naturalnym, ponadto taka elektrownia pozwala wytwarzać bardzo tani prąd – jak tani, może wykazać przykład, że wyprodukowanie jednej kilowatogodziny prądu w elektrowni przydomowej to koszt około 2 groszy, natomiast jako odbiorcy prądu musimy płacić za niego średnio 55 groszy (w zależności od regionu naszego kraju). Na postawienie takiej elektrowni przydomowej, a wiec takiej, której moc maksymalna nie przekracza 100 KW, nie są potrzebne żadne zezwolenia, należy jedynie powiadomić gminę lub miasto o zamiarze postawienia takiej elektrowni. Jeżeli w ciągu 30 dni, licząc od dnia wystosowania takiego pisma informacyjnego do gminy nie będzie ze strony urzędu formalnego sprzeciwu, możemy realizować naszą inwestycję bez przeszkód.

Leave a Reply