//////

Ekologiczny test na mężczyznę

Dawniej mówiło się, że prawdziwy mężczyzna ma przed sobą postawione trzy zadania. Budowa domu, spłodzenie syna oraz zasadzenie drzewa. Jako człowiek z nastawieniem proekologicznym chciałbym się skupić szczególnie na trzecim warunku. Co do pierwszych dwóch można złagodzić kryteria. Wystarczy zakup mieszkania i posiadanie oraz dobre wychowanie dwójki dzieci. Jednak co do posadzenia drzewa będę twardo bronił tej próby męskości. Przestrzenie zielone wokół miast systematycznie się kurczą. Choroby drzew i pożary dodatkowo niszczą co roku dosyć znaczące obszary lasów. Nikogo nie muszę chyba przekonywać o pożyteczności tych roślin. Nie tylko przerabiają dwutlenek węgla na tlen oczyszczając tym samym powietrze. Są również siedliskami wielu gatunków ptaków. Nie możemy zapominać, że owi skrzydlaci przyjaciele w znacznej większości żywią się owadami. Czyli wycinka i niszczenie drzewostanów przyczynia się pośrednio do zwiększenia ilości komarów i muszek atakujących nas podczas wypoczynku na łonie natury. Dlatego każdy z nas powinien w swoim życiu zasadzić chociaż jedno drzewo.

Leave a Reply