//////

Dźwigi i żurawie na budowach

Myśląc o wznoszeniu wysokich obiektów nie możemy zapomnieć o udziale jaki mają w tym dźwigi oraz żurawie wieżowe. Szczególnie charakterystyczne sylwetki dostrzegane z daleka dobitnie świadczą, że obiekt powstający w miejscu gdzie się znajdują będzie bardzo duży. Są one zaliczane do jednych z największych maszyn budowlanych. Żuraw wieżowy wolno stojący na podłożu może podnieść ładunek nawet na imponującą wysokość 100 metrów. Istnieją również żurawie zakotwiczane do budynków których jedynym ograniczeniem w wysokości na jaką są w stanie podnieść ładunek jest długość liny w jakie są wyposażone. Wszystkie te urządzenia są opisywane przy pomocy kilku parametrów. Do najważniejszych należą wysięg i wysokość podnoszenia. Pierwsza wielkość mówi o tym jaka jest maksymalna odległość haka podnoszącego w stosunku do osi obrotu żurawia. Wysokość jest odległością wyrażoną w metrach jaka oddziela gardziel haka od podłoża. Innym rodzajem dźwigu jest Dźwig przyścienny, stosowany najczęściej przy pracach wykończeniowych. Jest on montowany do fasady budynku, a po zakończeniu prac następuje jego demontaż.

Leave a Reply