//////

Dom w ujęciu psychologicznym

Budowa domu zwykle kojarzy nam się ze wznoszeniem budynku. Można na to jednak spojrzeć z innej perspektywy. Mam tu na myśli kwestię ludzi tworzących podstawową jednostkę społeczną jaką jest rodzina. W kwestii wychowania dzieci ciepło domowego ogniska jest równie ważne jak warunki w jakich się wychowują. Nawet bardzo zdolne dzieci, nie mające właściwych wzorców postępowań, mogą wkroczyć na złą drogę i nie wykorzystać potencjału w nich drzemiącego. Od rodziców zależy czy dostrzegą uzdolnienia swojego dziecka i będą je wspierać i rozwijać w realizowaniu pasji, Prawidłowe relacje z rodzicami wpłyną na to jaki będzie stosunek do ich własnych dzieci w przyszłości. Dziecko uczy się przez obserwację, a to co widzi w domu przyjmuje za normę. Przez co w przyszłym życiu może powielać błędy swoich rodziców. Może jednak również dostrzec, że takie postępowanie nie przynosi niczego dobrego i postanowić za wszelką cenę nie popełniać tych samych błędów. W tym znaczeniu dom jako rodzina jest znacznie istotniejszy niż sam budynek nazywany domem.

Leave a Reply