//////

Architektura i życie miasta

Jeśli uważamy, że architektura miasta nie ma na nas żadnego wpływu, to jesteśmy w wielkim błędzie. Okazuje się, że miejska architektura motywuje pewne zachowania mieszkańców i sprawia, że wiele rzeczy się dzieje. Przede wszystkim architektura religijna ma tutaj wielkie znaczenie. Jeśli w pobliżu znajduje się kościół katolicki i cerkiew albo meczet, to oczywiście taka architektura miejska sprzyja rodzeniu się wielu konfliktów. Jeśli trasy do poszczególnych świątyń się przecinają lub biegną obok siebie, to mamy gotową wojnę światopoglądową. Niestety w wielu miastach architektura wygląda właśnie w ten sposób, że poszczególne grupy religijne są stłoczone w jednym miejscu, co sprzyja rodzeniu się wielu konfliktów. Podobnie architektura miejska wpływa na mniejszości etniczne. Okazuje się, że wiele mniejszości zostaje stłoczonych w jeden kąt miasta, chociaż się zupełnie od siebie różnią. Taka różnorodność i oczywiście związana z tym gorsza architektura, która przypomina raczej slumsy niż mieszkania, sprawia, że ludzie są poirytowani i bardziej skłonni do wywoływania konfliktów. Okazuje się, że wiele miast jest zbudowanych w ten sposób, że architektura niejako sama prowokuje do agresywnych zachowań. W związku z tym rodzi się wiele poważnych konfliktów, którym nie można zaradzić. Dlatego postarajmy się nieco uważniej planować rozmieszczenie przestrzenne, zbudujmy ludziom park, jakiś tor wyścigowy, żeby mogli wyładować swoje napięcie. Różnorodność religijna i etniczna nie zniknie z dnia na dzień, ale odpowiednia architektura może sprawić, że te konflikty nie będą aż tak ostre i dramatyczne.

Leave a Reply